6- መንእሰያት ኣብ ከባቢ ቓሮራ ሞይቶም ተረኺቦም።

6-Youngsters-are-found-dead-in-Quarura-area..gif


Showing 2 reactions

Please check your e-mail for a link to activate your account.
 • ሰላም ሓው ዓወት ዓንደብርሃን፡
  እቲ ዘቕረብካዮ ሓሳብ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ።
  1- እቲ ምንዮትን ባህግን ናይ መላእ ህዝቢ ኤሪትራ ኮይኑ ናትካን፡ ናትናን ድሌት ኢኻ ኣቐሚጥካ።
  2- እዚ ትሕዝቶ’ዚ ንህዝብና ዝኾነ ዘለና ሓበሬታ ማዕረ ምስ ህዝብና ክንካፈሎን፡ ክንዋስኣሉን
  ስለዝለና’ዩ።
  3- እቲ ተግባራዊ ስጉምቲ ዝበልካዮ ዋላ’ኳ ብዓቕምና ክንሰርሓሉ እንተጸናሕና፣ ናይ ሓባር ኣረዳድኣን
  ሓበሬታን ምህላው ወይ ምውናን ግን ነቲ ሓያል ስጉምቲ ክትወስድ ምትእምማን ፈጢሩ ንሓያል
  ስጉምቲ ንምትግባር ግደ ኣለዎ ንብል።
  4- ዝቐለለ መንገዲ ኣሎ እትብሎ እንተሎውን ርኢቶኻ ለግሰልና’ሞ ምስ ህዝብና ገምጊምና ክንሰርሕሉ
  ተመራጺ ይገብሮ።
 • ንሳቶም ይቐትሉ ንስኹም ተርድኡ ። ህዝብና ዝረድኦ`ምበር ሞት ደቁ ዘርድኦ ኣይኮነን ዝደሊ ዘሎ።

Take Action


Upcoming Events

View all Events

Leaderboard

1
+998sc earned social capital
1
+998sc earned social capital

Poll

What type of movement would be more effective in Eritrea?