አብ 4- ቦታታት ኤርትራ ጽሑፋት ተዘርጊሑ።

አብ 4- ቦታታት ኤርትራ ጽሑፋት ተዘርጊሑ።

Coleniel_Libsu_Tesfamichael.jpg


ውፉያት ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፣ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ (4) አርባዕተ ቦታታት ጽሑፋት ዘርጊሖም። ማለት አብ ኣስመራ   መዓርፎ ኣውቶቡስ (ዕዳጋ ሓሙስ) ከተማ ባረንቱ፡ ዒላ በርዒድን ደብረሲናን እዮም።
ዓመታዊ ንግደት ማርያም ደብረሲና ሰነ,28/2016 ንምኽባር ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝመጹ ሰባት ብመንገዲ ዒላ በርዒድ ስለዝጎዓዙ እቲ ጹሑፋት ኣብ ኢድ ብዙሓት ሰባት ክበጽሕ ኪኢሉ’ዩ። ገለ ትሕዝቶ ካብቲ ጹሑፋት ብ 23- ግንቦት- 2016 ኣብ ስዊዘርላንድ ከተማ ጀኔቫ ዝተኻየደ ሰለማዊ ሰልፊ፣ ብደለይቲ ፍትሒ ዝተራእየ ሰፊሕ ተሳታፍነት፣ ድምቀቱን ዝነበረ ድምጽን ዝገልጽ እዩ። በዚ ፍጻሜዚ ዝተሻቐሉ ትካላት ስርዓት ህግደፍ፣ አዛዚ ፖሊስ ዞባ ዓንሰባ ኮለኔል ልብሱ ተስፋሚካኤል ብዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት፣ ፖሊስ ንዒላ በርዒድ ተዋፊሮም ንከረንን ኣስመራን ዝኸዳ ኣውቶቡሳት ጠጠው አቢሎም ንህዝቢ ጽዑቅ ተፍትሽ አካይዶም። ዕላማ እቲ ተፍትሽ ንዝተዘርግሐ ጹሑፋት ካብ-ናብ ንከይመሓላለፍ ካብ ጸጥታዊ ስግአት ዝብገስ ስጉምቲ እዩ።  
እቲ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ኣስመራ ዝተዘርግሐ መነቃቅሒ ጽሑፋት፡ ህዝቢ ብብዝሒ ንመገሻ ዝተኣከበሉ ኣጋጣምታት እዩ ነይሩ።
      
                                                                                ክፍሊ ዜናን ባህልን፣
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና!!                                                                       ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ።
                                                                                    ሓምለ, 01/ 2016
 መዘኻኸሪ፦ ካብ ህዝብና ቅኑዕ ነቐፌታን ሃናጺ ምኽርን ስለንጽበ ብኣድራሻና ክትሰዱልና ብኣኽብሮት ንሓትት!!
 መተሓሳሰቢ፦ ሓድሽ ወብሳይት ከፊትና ስለዘለና ኩሉ ግዜ ዝተፈላለየ እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ በዚ ዝስዕብ ተራኸቡና::

 

 


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Take Action


Upcoming Events

View all Events

Leaderboard

1
+998sc earned social capital
1
+998sc earned social capital

Poll

What type of movement would be more effective in Eritrea?